VELKOMMEN TIL Ejerforeningen Ved Bellevue Bugt

Den åbne del af hjemmesiden giver beboere, besøgende og potentielle køberen adgang til løbende nyheder og meddelelser. Under dokumenter findes bl.a. vedtægter, husorden, fredningsdokumenter, BBR-meddelelser, referater af seneste generalforsamling, og vedligeholdelsesplanen.

Under ”kontakt” finder du kontaktoplysninger til vicevært, administrator, ofte benyttede håndværkere, bestyrelse og husarkitekten.

Venlig hilsen
Bestyrelsen